Metoda usprawniania (rehabilitacji) dzieci, opracowana przez czeskiego lekarza-neuropediatrę Vaclava Vojtę w latach 1959-1969 i stale przez niego rozwijana, ma zastosowanie w wielu jednostkach chorobowych. Profesor Vaclav Vojta opracował dwie części swojej metody: diagnostyczną i terapeutyczną. Diagnostyczna zawiera w sobie badanie funkcji układu nerwowego. Należy do niej obserwowanie spontanicznego zachowania dziecka na brzuchu i plecach, sprawdzenia reaktywności posturalnej i badanie odruchów pierwotnych. Część terapeutyczna zawiera stymulację dziecka do wykonania ściśle określonego wzorca ruchowego. Ta część metody Vojty (zwana terapią odruchowej lokomocji) bazuje na wyzwalaniu kompleksów ruchowych. Pod wpływem stymulacji ściśle określonych punktów, tzw. stref na ciele dziecka, w ściśle określonych kierunkach i pozycjach aktywujących wywołuje się określony wzorzec ruchowy. Wywołany wzorzec zbliżony jest to wzorca idealnego, czyli takiego, jaki jest potrzebny do prawidłowego rozwoju. Metoda Vojty jest absolutnie bezbolesna, a powszechnie wygłaszane negatywne opinie nie mają potwierdzenia naukowego.

Metoda Vojty może być stosowna już od pierwszych dni po urodzeniu. U niedojrzałego wcześniaka, bardziej niż u dziecka donoszonego, można obawiać się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym. Im wcześniej zostaną rozpoznane nieprawidłowości i wdrożony proces naprawczy, tym istnieją większe szanse na skorygowanie wzorców ruchowych i nakierowanie na prawidłowy tor rozwoju psychomotorycznego.

Zastosowanie metody m.in.:

 • zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.)
 • asymetria ułożenia ciała
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • kręcz szyi
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • wodogłowie
 • wrodzone miopatie
 • artrogrypoza
 • zespół Down`a, Pradera-Williego (zespół Pradera-Labharta-Williego), Zespół Aspergera
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazja stawu biodrowego, ograniczone odwodzenie w stawie biodrowym, stopa końsko-szpotawa
 • skolioza oraz inne nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa
 • nabyte uszkodzenia mózgu
 • zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia
 • nabyte niedowłady obwodowe
 • miopatie
 • czynnościowe przykurcze w stawach
 • stwardnienie rozsiane
 • zespoły bólowe kręgosłupa (narządu ruchu)

Metoda stosowana jest przez rodzica (najczęściej mamę dziecka) 3-4 razy w ciągu dnia. Rodzic jest uczony przez fizjoterapeutę (rehabilitanta) „specjalistę metody Vojty”, jak wykonywać wszystkie elementy terapii na tyle precyzyjnie, aby mógł samodzielnie wykonywać ją w domu. W tym celu bardzo ważne są systematyczne spotkania, na których rodzic samodzielnie wykonuje terapię, jest „sprawdzany”, w razie potrzeby korygowany przez fizjoterapeutę oraz uczony kolejnych elementów.

Metoda Vojty jest terapią, która nie sprawia dziecku bólu, narzekanie pod postacią stękania czy płaczu jest pozytywną reakcją świadczącą o odebraniu przez dziecko bodźców i wykonywaniu pracy.

Opracowanie:

lek. med. Helena Woźniak-Rosół – specjalista pediatrii, certyfikowany diagnosta zaburzeń neurorozwojowych dzieci met. Vojty

Gabinet Pediatryczny – wizyty domowe : Katowice ul.Teatralna 10

Mgr Rafał Rosół – certyfikowany fizjoterapeuta
– certyfikaty met. Vojty diagnostyka i terapia zaburzeń neurorozwojowych (psychomotorycznych) u wcześniaków, niemowląt i dzieci
– certyfikat metody NDT-Bobath
– certyfikat Association Kinesio Taping

Gabinet rehabilitacji dzieci metodą Vojty: Rosmed Katowice ul.Teatralna 10 tel: 600-236-178