Gabinet rehabilitacji wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci, które wymagają oceny lub wspomagania rozwoju.

Najbardziej rzetelną i wiarygodną metodą do oceny rozwoju wcześniaka, noworodka i dziecka jest diagnostyka zaproponowana przez prof. neuropediatrę V.Vojte. Prof. V.Vojta opracował schemat badania neurokinezjologicznego dziecka, który umożliwia ocenę stanu Ośrodkowego Układu Nerwowego, czyli prognozowanie rozwoju psychomotorycznego oraz włączenie, (jeżeli zachodzi taka potrzeba) celowanej terapii w postaci met. Vojty.

mgr fizjoterapii Rafał Rosół
certyfikowany fizjoterapeuta – metod Vojty, NDT-Bobath i Kinezio Taping

Czym się zajmuję

– Oceną rozwoju wcześniaków, niemowląt i dzieci
– Co to jest ZOKN
Rehabilitacja wcześniaków
– Rehabilitacja niemowląt
– Rehabilitacja zaburzonego napięcia mięśniowego
Metoda Prof.V.Vojy
Główne zasady metody Vojty
Asymetria napięcia mięśniowego
Uszkodzenie splotu ramiennego – metoda Vojty
– Metoda NDT-Bobath
– Kinesiotaping
– Terapia wad postawy – skoliozy
– Rehabilitacja ortopedyczne
– Rehabilitacja neurologiczna
– Rehabilitacja pourazowa
– Przepuklina oponowo-rdzeniowa – rehabilitacja

Współpracuję z:
Screen Shot 2015-04-26 at 12.06.38
Screen Shot 2015-04-26 at 12.06.32