Czynniki zagrażające realizacji prawidłowemu rozwojowi

Znaczące czynniki ryzyka mogące spowodować zaburzenie rozwoju psychomotorycznego można podzielić na trzy grupy:

Działające ze strony matki

 • Stałe przyjmowanie leków
 • Palenie papierosów i picie alkoholu
 • Infekcje i zakażenia matki w trakcie ciąży
 • Poronienia itd.

Ryzyko wynikające powikłanym przebiegiem cięży

 • Ciąża mnoga
 • Podtrzymywana ciąża
 • Długotrwałe stosowanie leków tokolitycznych >72 godziny
 • Łożysko przodujące
 • Plamienia i krwawienia w czasie ciąży
 • Przedwczesne odejście wód płodowych
 • Zakażenia wewnątrzmaciczne
 • Zahamowanie wewnątrzmacicznego rozwoju płodu
 • Objawy zamartwicy płodu
 • Gestoza
 • Zielone wody płodowe
 • Położenie inne niż potylicowe
 • Niedotlenienia okołoporodowego
 • Cięcie cesarskie sprawia, że na ośrodkowy układ nerwowy dziecka bezlitośnie działa siła grawitacji znacznie wcześniej niż przewiduje to fizjologia porodu,

Czynniki działające w okresie noworodkowym

 • Sztuczna wentylacja mechaniczna
 • Zakażenia (zapalenie płuc, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wstrząs septyczny itp.)
 • Wylewy dokomorowe i okołokomorowe każdego stopnia
 • Zespół zaburzeń oddychania
 • Transfuzja wymienna
 • Hiperbilirubinemia
 • Zaburzenia metaboliczne
 • Długotrwałe leczenie na oddziale intensywnej terapii
 • Masa urodzeniową poniżej 1500 g
 • Masa urodzeniową powyżej 4000 g

Opracowanie:

lek. med. Helena Woźniak-Rosół – specjalista pediatrii, certyfikowany diagnosta zaburzeń neurorozwojowych dzieci met. Vojty

Gabinet Pediatryczny – wizyty domowe : Katowice ul.Różana 15

Mgr Rafał Rosół – certyfikowany fizjoterapeuta
– certyfikaty met. Vojty diagnostyka i terapia zaburzeń neurorozwojowych (psychomotorycznych) u wcześniaków, niemowląt i dzieci
– certyfikat metody NDT-Bobath
– certyfikat Association Kinesio Taping

Gabinet rehabilitacji dzieci: Katowice ul.Teatralna 10