Niepokojące psychoruchowe zachowania dziecka

Wszyscy rodzice z uwielbieniem i fascynacją obserwują każdy dzień rozwoju swojego dziecka i cieszą się z coraz to nowszych osiągnięć. W przypadku, gdy w okresie przed zajściem w ciąże, w czasie trwania ciąży oraz w ponadczasowy akcie porodu nie byłoproblemów, czyli nie zaistniały czynniki ryzyka, mogące zaburzyć przyszły rozwój psychomotoryczny dziecka, realizacja programu rozwojowego będzie przebiegał bez zaburzeń. W sytuacji, w której wystąpiły czynniki ryzyka dziecko należy objąć wnikliwą obserwacją.

Pierwszym obszarem poddanym obserwacji przez rodziców powinna być sfera emocjonalno-ruchowa dziecka w chwili wystąpienia poniżej opisanych zachowań lub wzorców ruchowych wskazane jest skontaktować się i omówić to z lekarzem pediatrą i certyfikowanym fizjoterapeutą. W przypadku kumulacji czynników ryzyka zaburzających rozwój psychomotoryczny należy wskazać rodzicom możliwość jak najwcześniejszego (w pierwszych tygodniach życia) wdrożenia programu terapeutycznego najlepiej w postaci met.Vojty.

Niepokojące zachowania i wzorce ruchowe na które rodzic powinien zwrócić szczegółną uwagę:

 • utrzymujący się niepokój dziecka bez wyraźnego powodu,
 • trudności w zasypianiu, sen krótki, bardzo łatwe i częste przebudzenia z płaczem,
 • długotrwałe noszenie dziecka celem uspokojenia,
 • problemy podczas karmienia : prężenia, odginania, tzw. zalewanie się mlekiem itp. mogące sugerować brak koordynacji pomiędzy oddychaniem a połykaniem,
 • uporczywe kolki, które powinny być traktowane jako wyraz nieprawidłowej funkcji układu nerwowego w obszarze zaburzonego napięcia przewodu pokarmowego, jeżeli nie istnieją inne przyczyny min np. alergia na białko mleka krowiego,
 • silne reakcje lękowe podczas zmiany pozycji ciała,
 • robienie przez dziecko tzw. ?mostka?,
 • w leżeniu na plecach częste odpychanie się piętami z towarzyszącym odgięciem głowy,
 • w leżeniu na brzuchu silne odginanie głowy ? często źle interpretowane – jako ?dobre, silne trzymanie głowy?,
 • zdominowana ruchowo jedna strona ciała (poklepywanie tylko jedną rączką, przechylanie się tylko na jedną stronę, skręcenie głowy mocniej w jedna stronę, a w późniejszym wieku dziecko ma często spłaszczoną główkę z tej właśnie strony),
 • stereotypowe ustawienie nóżek, skrzyżowanych i we wzorcu baletowym po 3 miesiącu życia,
 • zbyt duży spokój, brak zainteresowania twarzą mamy oraz otoczeniem po 1 miesiącu życia,
 • brak lub słaba stabilizacja głowy podczas podciągania za rączki po 8 tyg. życia,
 • utrudniony podpór na przedramionach w leżeniu na brzuchu po 3 miesiącu życia ? cofanie się łokci, opadanie ciała
  na jedną stronę.

Opracowanie:

lek. med. Helena Woźniak-Rosół – specjalista pediatrii, certyfikowany diagnosta zaburzeń neurorozwojowych dzieci met. Vojty

Gabinet Pediatryczny – wizyty domowe : Katowice ul.Różana 15

Mgr Rafał Rosół – certyfikowany fizjoterapeuta
– certyfikaty met. Vojty diagnostyka i terapia zaburzeń neurorozwojowych (psychomotorycznych) u wcześniaków, niemowląt i dzieci
– certyfikat metody NDT-Bobath
– certyfikat Association Kinesio Taping

Gabinet rehabilitacji dzieci: Katowice ul.Teatralna 10