Czego powinniśmy od nich wymagać

Bezwzględnie od wcześniaków należy wymagać tego samego, co od dzieci donoszonych, ale?…

Niniejsze opracowanie omówi jedynie główne zagrożenia rozwoju psychomotorycznego dzieci urodzonych przedwcześnie, czyli przed 37 tygodniem ciąży i poniżej 2500g urodzeniowej masy ciała. Dzieci urodzone przedwcześnie z niską 2500g, bardzo niską 1500g, ekstremalnie niską 1000g, oraz niewiarygodnie niską 750g masą urodzeniową ciała mają genetycznie zaprogramowany wzorzec rozwoju psychoruchowego taki sam jak dzieci donoszone. Charakterystyczne odruchy, funkcje, wzorce i czynności powinny pojawiać się i występować w tym samym czasie co u dziecka donoszonego, oczywiście po skorygowaniu wieku, czyli po odjęciu brakujących tygodni ciąży. Należy pamiętać, że złożone kompleksy ruchowe powstają w większości do 20 tyg. życia płodowego. Druga połowa ciąży jest okresem rozwoju ich doskonałości, płynności i różnowariantowości.

Charakterystyczną cechą dla wcześniaków jest zależność: im niższa jest masa ciała przy urodzeniu i krótszy okres życia w łonie matki, tym dynamika rozwoju wzorców zależnych od ośrodkowego układu nerwowego jest mniej efektywna w stosunku do dzieci donoszonych.

Należy pamiętać, że dzieci urodzone przedwcześnie wymagają szczególnie specjalistycznej opieki fizjoterapeutycznej (rehabilitacji). Zastosowanie metody Vojty u wcześniaków jest tak samo bezpieczne jak u dzieci starszych,a jedynym jest współpraca z certyfikowanym fizjoterapeutą, który posiada doświadczenie w pracy z wcześniakami. W warunkach szpitalnych (Oddział Intensywnej Terapii, Patologia Noworodka itp.) należy, jeżeli jest potrzeba  wdrażać działania terapeutyczne już w inkubatorze ( promiennikiem) pod postacią metody Vojty i odpowiedniego układania dzieci w tzw. „gniazdkach”.

Podstawowymi warunkami skuteczności działań fizjoterapeutycznych (rehabilitacji) są:

 • Trafność działania terapeutycznego,
 • Wczesność podjętych czynności,
 • Systematyczność w wykonywaniu zaleceń.

Biorąc pod uwagę niekorzystne fakty towarzyszące wcześniactwu, ponieważ układ nerwowy może zostać uszkodzony w wieloraki sposób, dlatego wcześniaki powinny być obserwowane z należytą uwagą min. w aspekcie rozwoju psychomotorycznego.Sama pielęgnacja dziecka choćby najbardziej precyzyjna i celowana nie jest działaniem ani naprawczym, ani korygującym nieprawidłowości.

Najczęściej wszystkie wcześniaki <1500 g bezwzględnie wymagają wczesnej rehabilitacji,
ponieważ prezentują następujące deficyty:

 • Dysproporcję pomiędzy napięciem mięśniowym w obrębie brzucha, pleców, kończyn górnych i dolnych.
 • Tendencje do ułożenia odgięciowego podczas leżenia, noszenia lub karmienia.
 • Asymetryczne układanie główki (po kilku miesiącach będzie ona spłaszczona po jednej stronie)
 • Zdecydowanie aktywniejsza jedna ze stron ciała (rączka, nóżka tzw. – asymetria )
 • Kłopoty w karmieniu (tzw. łapczywe picie, krótkotrwałe ssanie, ?zalewanie się mlekiem?, krztuszenie się, połykanie zbyt dużo powietrza – najczęściej jest spowodowane brakiem koordynacji pomiędzy oddychaniem, a połykaniem oraz niedojrzałością układu nerwowego).
 • Trudności w uspokojeniu dziecka
 • Tzw. „rozlany brzuszek”.
 • Prężenia.
 • Silne odginanie głowy.
 • Brak prawidłowej płaszczyzny przylegania na brzuszku i plecach.
 • „Hipermobilność”- nadmierna ruchomość w stawach barkowych i biodrowych.
 • Brak koordynacji wzorców, uwzględniając wiek skorygowany np. w 3 miesiącu dziecko nie potrafi uzyskać symetrycznego podporu na przedramionach

Grupa dzieci urodzonych przedwcześnie charakteryzuje się wysoką zachorowalnością. Począwszy od zaburzeń neurologicznych wikłających rozwój psychomotoryczny, poprzez inne układy, a kończąc na zaburzeniach emocjonalnych i poznawczych często diagnozowanych dopiero w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

Rozwój psychomotoryczny tych dzieci zależy przede wszystkim od stanu układu nerwowego czyli, w jakim stopniu został on narażony na uszkodzenie i został uszkodzony w czasie trwania ciąży, w okresie okołoporodowym lub poporodowym w połączeniu z wdrożeniem fizjoterapii ( rehabilitacji).

Tłumaczenie rodzicom, że braki jakościowe i ilościowe w rozwoju występują, ponieważ dziecko jest wcześniakiem jest jak najbardziej słuszne, natomiast zauważone deficyty należy bezzwłocznie skierować na diagnostykę i terapię.

Jednoznacznie najdokładniejszym sposobem wyjaśnienia czy rozwój psychomotoryczny wcześniaka przebiega bez zaburzeń jest wizyta u lekarza pediatry i certyfikowanego fizjoterapeuty zajmujących się diagnostyką dzieci met. Vojty (certyfikat Internationale Vojta Gesellschaft e.V).

Opracowanie:

lek. med. Helena Woźniak-Rosół – specjalista pediatrii, certyfikowany diagnosta zaburzeń neurorozwojowych dzieci met. Vojty

Gabinet Pediatryczny – wizyty domowe : Katowice ul.Teatralna 10

Mgr Rafał Rosół – certyfikowany fizjoterapeuta
– certyfikaty met. Vojty diagnostyka i terapia zaburzeń neurorozwojowych (psychomotorycznych) u wcześniaków, niemowląt i dzieci
– certyfikat metody NDT-Bobath
– certyfikat Association Kinesio Taping

Gabinet rehabilitacji wcześniaków: Katowice ul.Teatralna 10 tel: 600-236-178