ZOKN – sygnał alarmowy

Zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej jest to nieutrwalony stan nieprawidłowych neurologicznych objawów ruchowych niemowlęcia widoczne w motoryce spontanicznej.

Do momentu zanim prof. Vaclav Vojta opracował schemat oceny noworodków nie było do końca pewne czy noworodek rozwija się zgodnie ze schematem czy jego „koordynacja nerwowo-mięśniowa” funkcjonuje z pewnymi zastrzeżeniami.

Profesor Vaclav Vojta opracował metodę diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci dającą fizjoterapeutom (rehabilitantom) i lekarzom szansę jak najwcześniejszego wykrycia zaburzeń, a tym samym jak najwcześniejszego rozpoczęcia niezbędnej terapii.

Prof. Vaclav Vojta po wielu latach obserwacji oraz badań, opracował metodykę diagnozowania niemowląt  już w pierwszych tygodniach życia.

Metodyka Vojty jednoznacznie i stanowczo pozwala ocenić stan rozwoju.

W przypadku braku nieprawidłowości (prawidłowy rozwój dziecka) dziecko będzie rozwijało się w sposób naturalny, natomiast w przypadku deficytu jednoznacznie metoda Vojty potrafi  wskazać cechy nieprawidłowych zachowań, mówiących o zaburzeniu w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Metoda Vojty umożliwia całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenia skutków uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, a tym samym umożliwia kompensację powstałych zaburzeń często nie dopuszczając do niepełnosprawności dzieci.

Liczba nieprawidłowych reakcji posturalnych 1-3 4-5 6-7 7+*
Towarzyszące nieprawidłowe odruchy pierwotne w grupie 4% 25% 60% 100%
Patologiczny rozwój bez terapii 6,7% 22,9% 45% 83,3%
Spontaniczna normalizacja 93% 71% 50% 12,5%
Normalizacja przy zastosowaniu metody Vojty 100% 98% 95,2% 45%

*7+ oznacza współistniejące ciężkie zaburzenie napięcia mięśniowego

Wpływ metody Vojty na normalizację rozwoju psychoruchowego u niemowląt dotkniętych w różnym stopniu zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej

Dzięki naturalnym mechanizmom kompensującym u części dzieci objawy ZOKN mogą się wycofać nawet samoistnie, ale u innych dzieci objawy ZOKN z każdym miesiącem nasilają się oraz utrwalają.

W tej grupie dzieci tzw „przeoczonych” w późniejszym okresie życia mogą rozwinąć się:

  • skoliozy i inne wady postawy,
  • choroby postępujące,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • zaburzenia integracji sensomotorycznej,
  • schorzenia metaboliczne i inne.

Wszyscy rodzice pragną aby ich dzieci rozwijały się prawidłowo.

Warunkiem wykorzystania szansy jaką dał neurolog i pediatra Vaclav Vojta jest wczesna diagnoza i niezwłoczne rozpoczęcie terapii najlepiej w I trymestrze życia dziecka.

 

Gabinet rehabilitacji dzieci z zaburzoną koordynacją Rosmed Katowice ul.Teatralna 10 tel: 600-236-178