Wskazania i przeciwwskazania do stosowania metody Vojty

Metodę Vojty stosuje się od pierwszych dni życia do wieku dorosłego. Terapia metodą Vojty nie ma ograniczeń wiekowych!

Wskazaniami do stosowania metody Vojty są wszystkie zaburzenia poruszania się, postawy oraz bez względu na wiek pacjenta:

 • Zaburzenie napięcia mięśniowego
 • Zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej,
 • Opóźnienienie rozwoju psychoruchowego,
 • Asymetria ułożenia ciała,
 • Kręcz szyi pochodzenia mięśniowego,
 • Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego oraz inne uszkodzenia nerwów obwodowych,
 • Stwardnienie rozsiane,
 • Dysplazja stawu biodrowego,
 • Nieprawidłowa ruchomość stawu (czynnościowa),
 • Zaburzenia chodu, zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • Downa, Zespół Pradera-Williego (zespół Pradera-Labharta-Williego),
 • Zespół Aspergera
 • Artrogrypoza,
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie- poradnik dla rodzica
 • Nabyte uszkodzenia mózgu, rdzenia kręgowego,
 • Miopatie,
 • Skolioza, hiperlordoza, hiperkifoza,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • Mózgowe porażenie dziecięce,

Przeciwwskazaniami do terapii metodą Vojty są:

 • Aktywna infekcja,
 • Biegunka, wymioty,
 • Wysoka temperatura,
 • Ogólny stan osłabienia dziecka (subiektywna ocena rodzica)
 • Dzień szczepienia ,
 • Okres 4-6 tygodni od ostatniego krwawienia w CUN,
 • Niewydolność krążeniowa, niewydolność oddechowa,
 • Aktywny nowotwór,
 • Ciąża,
 • Terapia hormonem ACTH,
 • Autyzm.