Uszkodzenie splotu ramiennego – metoda Vojty

Naukowe aspekty w leczeniu uszkodzonego splotu ramiennego (barkowego) metodą VOJTY

Terapię metodą Vojty należ wprowadzić do leczenia najwcześniej jak tylko można – kilka dni po porodzie!!!)

Terapię metodą Vojty dobiera się indywidualnie dla każdego dziecka. Bazujemy na głównych zasadach metody Vojty ze szczególnym naciskiem na podpór i ruch fazowy.

Badania przeprowadzone przez Bauera. 42% pacjentów uznanych za wyleczonych, u 44% uzyskano wyraźna poprawę, u 14% nie stwierdzono zadawalających efektów.

Badania przeprowadzone przez Pizettiego i Fredellę. Terapii poddano 110 dzieci. 66 z nich poddano terapii tzw tradycyjnymi metodami, a u 44 zastosowano metodę odruchowej lokomocji Vojty. W grupie dzieci poddanych „tradycyjnym” metodom powrót prawidłowych funkcji kończyny górnej stwierdzono u 21%, a u dzieci poddanych metodzie Vojty u 75% .

Częstotliwość występowania okołoporodowego uszkodzenia splotu barkowego szacuje się na 2-2,5 przypadków na 1000 urodzeń.

Najczęstszą przyczyną jest uraz mechaniczny do którego dojść może na wskutek niewłaściwego ułożenia główki dziecka

Wg Seddona charakter i rozległość uszkodzeń splotu ramiennego można podzielić na trzy grupy:

 1. Neurotmesis
 2. Axonotmesis
 3. Neuropraxia

Anatomia uszkodzeń splotu ramiennego zazwyczaj przedstawia pełną gamę patologii od lekkich naciągnięć włókien i pni nerwowych, poprzez przerwania ich ciągłości, aż do wyrwania korzeni nerwowych z rdzenia kręgowego.

Początkowe nieprawidłowości po uszkodzeniu SPLOTU RAMIENNEGO

Pierwotne konsekwencje to niedowład lub porażenie mięśni oraz zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego.

Pierwotne konsekwencje zaburzają całkowicie prawidłowy rozwój funkcji podporowych dziecka od najwcześniejszych tygodni życia. Widoczna będzie asymetryczna płaszczyzna przylegania leżeniu na brzuchu, a od 12 tygodnia asymetryczne doskonalenie funkcji podporowo-wyprostnych. Asymetryczny rozwój będzie postępował w przebiegu rozwijania się w pierwszych latach życia.

Dalsze konsekwencje po USZKODZENIu SPLOTU RAMIENNEGO

Wtórne skutki uszkodzeń splotu ramiennego to :

 • przykurcze w obrębie stawów kończyny (stawu ramiennego i łokciowego przy uszkodzeniu górnej części, stawu promieniowo-nadgarstkowego przy uszkodzeniu dolnej),
 • nieprawidłowe ustawienie oraz nieprawidłowy ślizg i zakres ruchu łopatki,
 • zmniejszenie masy mięśniowej uszkodzonej kończyny,
 • słabszy wzrost kostny,
 • strukturalne skrócenie kończyny,
 • asymetria w budowie ciała,
 • zaburzona ruchomość kręgosłupa, szczególnie odcinka piersiowego,
 • wada postawy, hiperkifoza piersiowa
 • skolioza,
 • gorsze poczucie i wyobrażenie „schematu ciała”, zespół „pomijania” i „dyskryminacji ruchowej” uszkodzonej kończyny w czynnościach życia codziennego,
 • gorsza koordynacja ruchu uszkodzonej kończyny w mechanizmie lokomocji.

Gabinet rehabilitacji dzieci z uszkodzonym splotem ramiennym: Katowice ul.Teatralna 10