Główne zasady metody Vojty

Brak odpowiedniej wiedz merytorycznej i nieprawidłowe zrozumienie terapii metodą Vojty powoduje nieprawdziwe i mylne wystawianie opinii na temat metody Vojty.

Bezwzględnym warunkiem prawidłowego i bezpiecznego wykonywania terapii ( rehabilitacji ) metodą Vojty jest przestrzeganie podstawowych zasad i zrozumienie metody:

  1. Terapię Metody Vojty należy wproadzić jak najwcześniej (objawy niepokojące) – zasada wczesności
  2. Terapię metodą Vojty (rehabilitacje) powinien wykonywać rodzic lub opiekun nauczony i nadzorowany przez fizjoterapeutę (rehabilitanta), który posiada certyfikat metody Vojty wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V. – zasada kompetencji – zobacz listę terapeutów posiadających certyfikat
  1. Metoda Vojty jest całkowicie bezbolesna, ale bezwzględnym warunkiem bezbolesność jest zachowanie wszystkich zasad, wyuczonych przez fizjoterapeutę z certfikatem Matody Vojty (rehabilitanta). Niezastosowanie tych zasady spowoduje włączenie się wyspecjalizowanych komórek (bólowych), które spowodują uniemożliwienie dotarcia odpowiednich bodźców z receptorów czucia głębokiego do mózgu, a w konsekwencji nie zostaną wywołane pożądane reakcje czyli terapia jest źle wykonywana.
  2. Reakcja, którą wywołujemy podczas terapii powstaje poza wolą dziecka, a przyłożony opór (blokowanie wykonania ruchu) podczas terapii powoduje napięcie żądanych mięśni – jest to zasada trafności
  3. Płacz towarzyszący terapii absolutnie nie jest wywołany bólem lecz dyskomfortem spowodowanym prawidłowym napięciem mięśni. W mojej 20 letniej praktyce z wcześniakami i dziećmi donoszonymi bardzo często podczas terapii dzieci nie protestują, a ciężka praca jest manifestowana poprzez „stękanie”. Brak odpowiedniej wiedz merytorycznej i nieprawidłowe zrozumienie terapii metodą Vojty powoduje nieprawdziwe i mylne wystawianie opinii na temat metody Vojty – jest to zasada braku kompetencji w zagadnieniu metody Vojty!

 

Gabinet rehabilitacji dzieci: Katowice ul.Teatralna 10